Reserveren

Door het klikken op de button 'bestel' in onderstaand overzicht, kunt u kaarten bestellen voor de komende voorstellingen. Indien er nog geen kaartverkoop is gestart voor een desbetreffende voorstelling, kunt u door het klikken op de button 'bestel' gebruik maken van een reserveerformulier. Door het invullen van een reserveerformulier komt u op een wachtlijst. U ontvangt hiervan een bevestiging.
 

Datum Tijd Voorstelling Locatie Link Volwassene prijs Jongeren CJP 65+ Telefoonnummer
01-09-2017 20:00 tot 21:00 Julia & Romeo Inter Amicos Bestel 15,00 15,00 15,00 078 - 631 95 11
02-09-2017 20:30 tot 21:30 Julia & Romeo Inter Amicos Bestel 15,00 15,00 15,00 078 - 631 95 11